Bergas Slovakia s.r.o.     Všetky práva vyhradené © 2016
Referencie Medzi posledné dodané akcie FY: BERGAS SLOVAKIA s.r.o IBV MOJŠ - voda ,STL planovod, kanálizacia IBV TURIE -voda , kanalizacia D1 -Ivachnová odkanalizovanie časti D1 IBV SVEDERNÍK -voda ,STL plynovod Prekládky STL plynovodov DN 200,DN 100 Teplička nad/Váhom IBV Maršová voda ,STL plynovod VTL Chránička DN 300 Nový Smokovec -Hotel ATRIUM VTL Chránička DN 300 -D1 -Ivachnová DHOLLANDIA CE - Expedičná a výrobná hala Predmier zhotoviteľ STL, NTL priemyselného plynovodu + MaR a dodavateľ RS spotebičov.                Spustenie technológie pre Zinkovňu, ktorá je tretia najmodernejšia v EURÓPE. Prekladky VTL, STL, NTL plynovodoch pre ŽSR Trenčín, Púchov Prekládka VTL DN 300, 80, RS, STL, IMMOPARK Žilina  Vybudovanie STL, NTL plynovodu a vykurovanie hala CIPI Ružomberok. Vybudovanie STL, NTL plynovodu Svederník hala Filatech Vybudovanie Prekládky STL plynovodu D 315 Continental – Púchov Rekonštrukcia kotolní - vykurovania a NTL plynovodu Pošta Žilina Vybudovanie vysokotlakej tmeliacej linky PN 300 - KIA Prekládka VTL DN 300, DN200 a STL DN100 Hubová - Ivachnová D1 REFERENČNÉ STAVBY: - Hotel Park 2015 - Výrobný závod BONFIGLIOLI - III. Etapa, SO01 - výrobno-skladová hala 2016 - Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov - telocvičňa 2016/2017 - Rekonštrukcia MK (miestna komunikácia) Vinárska II - SO-01 Komunikácia                  - SO-02 Vodovod                                         - SO-03 Vodovodné prípojky                                         - SO-04 Gravitačná kanalizácia                                         - SO-05 Kanalizačné výtlaky a čerpacia stanica                                         - SO-06 Kanalizačné prípojky                                         - SO-07 Plynárenské zariadenia                                         - SO-08 Elektrické prípojky NN                                         - SO-09 Verejné osvetlenie - ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - II. Etapa (úsek Považská Teplá - Žilina) 2016 - Kompletná rekonštrukcia - Budova obecného úradu v Sáse 2016 - Rekonštrukcia - Gymnázium Hlinská 29, 011 80 Žilina 2016 - Rekonštrukcia budovy dielní SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy objektu, I. etapa, - Objekt D1, oprava strechy, severná prístavba. 2016 - Rekonštrukcia domu sociálnych služieb Terchová 2016 - OS IBV Žilina - Budatín - vodovod, vodovodné prípojky, gravitačná kanalizácia, kanalizačné prípojky, plynárenské zariadenia,  elektrické prípojky NN 2016 - Výrobná hala Suzanne SK Bytča - kompletná výstavba Plynofikacia DHOLLANDIA 2016 Výstavba RS VTL/STL Prípojka VTL Plynovod STL Vykurovanie Hal Expandia 1,2 Vybudovanie požiarneho vodovodu a distribučného vodovodu Technické plyny - Dhollandia Central Europe SR Predmier - Dhollandia Central Europe CZ Praha Nupaky - Dhollandia Central Europe CZ Brno - ITW Slovakia s.r.o. Bytča - Liptovska Vodárenska spoločnosť, Liptovky Mikulas - Tecoplast PM Slovakia, Myjava - Drevoindustria Mechanik, s.r.o. Zilinska Lehota - MD Bavaria Zilina - MV-STAV s.r.o. Martin - SANLIT Monolit construction s.r.o. - Progres TK – Ing Kysucky Zilina - MB genero s.r.o Bytča - Palace Hotel Polom s.r.o. Zilina - SČOV Žilina , Horný Hričov - SČOV Streženice - Mobis Slovakia s.r.o. Gbeľany - Mincovňa v Kremnici, fotovoltaicke elektrárne v Michalovciach, Hlinné,

komplexné vyhotovenie technologických zákaziek

ÚVOD O NÁS PONUKA CERTIFIKÁTY REFERENCIE KONTAKT ISO-9001
Gas Construction Technology