Bergas Slovakia s.r.o.     Všetky práva vyhradené © 2016
Kontakt BERGAS SLOVAKIA s.r.o ul.Kalinčiaka č.275 013 02 Gbeľany  Štatutárny orgán: Miroslav Berešík - konateľ  IČO: 47 995 203 DIČ: 2024172480 IČ DPH: SK 2024172480  Telefón: 0904952484, 0948014463 Email:    Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0034 2346 6551 SWIFT: SUBASKBX Zapísaný v OR okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 63096/L

komplexné vyhotovenie technologických zákaziek

ÚVOD O NÁS PONUKA CERTIFIKÁTY REFERENCIE KONTAKT ISO-9001
Gas Construction Technology